In-house analysekapacitet

Hvad laver ProPublic


Velfærdsorganisationer bugner af viden, erfaring og praksis, der risikerer at gå tabt, hvis det ikke fastholdes, analyseres og dokumenteres. ProPublic hjælper med at skabe og fastholde det kompetente overblik over store mængder kvalitativ viden. Resultatet er relevant dokumentation af hvad der virker for hvem, hvornår og hvordan.

Bedre offentlig velfærd afhænger af specialiseret viden og evne til kollektiv handling. En organisation skal både håndtere et højt niveau af kompleksitet og en evne til at handle mod det fælles bedste.

 

ProPublic tilbyder at blive en del af jeres organisation før, under og efter fremtidssikringen af den viden, erfaringer og effektive praksisser, der gør at I lykkes. ProPublic garanterer in-house rådgivning både i forhold til undersøgelsesmæssige, organisatoriske og strategiske problemstillinger.

 

Hos ProPublic får du ikke et koncept, men rådgivning, der passer til de systemer, arbejdsmåder og dokumentationsværktøjer I allerede bruger. Vi er det rigtige valg for dig, der står med ansvar for at udvikle dine medarbejderes analysekapacitet og kvalitet hvad enten det er i en velfærdsproducerende privat virksomhed, frivillig forening eller en offentlig organisation.


 

Fasthold jeres viden – vejen til meningsfuld dokumentation

 

Ideen med meningsfuld dokumentation er at styrke organisationens professionelle dømmekraft. Hvis ikke der er kultur og dokumentationspraksis for at inddrage viden, der kommer fra borgeren selv, så hjælper det ikke. ProPublic kan hjælpe med at forbedre jeres videnssamarbejde, bl.a. ved at efterse og tilpasse de dokumentationsværktøjer I allerede bruger. Det hjælper at kigge vidensoverleveringsrutiner og datasystemer efter i sømmene for at sikre, at de understøtter og ikke skaber den tjeklisteadfærd, som er så umyndiggørende for borgerne og demotiverende for medarbejderne. Dokumentationspraksis må aldrig forstyrre medarbejdere i at have fokus på det videns- og vurderingsarbejde, der skal til for at borgeren kan få det godt. Målet er et godt, kvalificeret og dokumenteret videnssamarbejde der skal til for at skabe værdi for borgeren.


 

Refleksion og evaluering - erkend og brug din viden


Når man arbejder med sine egne data og sine egne journaliseringer så får man mulighed for at arbejde meget konkret med refleksion i sin professionelle praksis. Det giver også mulighed for mere in-house analysekapasitet og faglig revision, dokumentation og systematisk journalbaseret effektanalyse.


 

Borgerinddragelse og kvalitet kan ses på bundlinjen


Når I inddrager jeres borgere i indsatsdokumentationen bliver det lettere at prioritere økonomisk, indsatsmetodisk og fagprofessionelt. Vi arbejder med en vidensbaseret tilgang til styring, ledelse og fagprofessionelt arbejde, der hjælper jer i mål med mere meningsfuld dokumentation og effektiv ressourceanvendelse.


Relevante udgivelser

Telefon: +45 28 40 33 79

Adresse: Hermodsvej 5B, 8230 Åbyhøj