Mere om journalbaseret effektdokumentation

Journalbaseret effektdokumentation

vejen til at gøre en forskel

 

Ideen med journalbaseret effektdokumentation er at bruge de ressourcer og den viden man allerede har i sin organisation. Journalbaseret effektdokumentation forudsætter at man opsamler og tager ved lære af sin viden og erfaring i stedet for at indsamle ny data, der ofte har en række svagheder, f.eks. at den ikke er stedbundet, og ikke anerkender relationsarbejde som en fagprofessionel kerneindsats. Derudover kan afkoblet dataindsamling om effekt være demotiverende og skabe modstand blandt de medarbejdere, der skal levere indsatsen. Der er derfor god grund til at gøre noget andet. Vejen til journalbaseret effektdokumentation indebærer at I er eller ønsker at være systematiske omkring jeres dokumentation og vidensopsamling af jeres refleksioner og handlinger. Når I bruger jeres eget journalmateriale frem for eksterne dataindsamlinger til at analysere og dokumentere effekt, så får I samtidigt forankret en relevant analysekompetence i jeres organisation.  Det betyder at I er langt stærkere stillet i forhold til at understøtte de processer (omstilling, forandring, læring, ledelse og styring), som I allerede arbejder med.