Om Propublic

MARIE ØSTERGAARD MØLLER

 

CAND.SCIENT.POL. • PH.D. I STATSKUNDSKAB

 

Marie er grundlægger af Propublic. Hun har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling inden for systematisk kvalitative analyse, frontlinjeforvaltning og kategoriseringsteori, dels som universitetsansat forsker, dels som selvstændig og stifter af ProPublic.

 

Marie forsker, underviser og rådgiver offentlige ledere og medarbejdere i frontlinjemekanismer og systematisk vidensanvendelse. Hun er foredragsholder og forfatter til en række forskningsartikler og til bøgerne ”Forebyggelse og bekymring i professionel praksis” (2016) og "Faglighed og styring - Fagprofessionel dømmekraft på socialområdet" (2021)

RANDI BECH LARSEN

 

STUD.SCIENT.SOC. • STUDENTERMEDHJÆLPER

 

Randi læser til daglig samfundsfag og geografi på Aalborg Universitet og er ved siden af studiet studentermedhjælper i Propublic. Som studentermedhjælper hjælper Randi med udførelsen af journalbaseret effektdokumentation, NVivo-undervisning og er ansvarlig for markedsføring.